Marit Knarud

«å balansere farger»

I det jeg arbeider med er det både selvransakelse og undring over mennesket. Jeg dras mot figuren som et verktøy for å uttrykke følelser, en sinnstilstand. Figurene er arketyper, oppdiktede, de er meg og de er alle.

Lys inn fra et vindu i taket faller ned på store lerret. Sterke farger. Konturer av en menneskeskikkelse, rødt, grønt, blått, gult.

Marit Knarud er født og oppvokst på Hadeland og bor her i dag med mann og tre barn. Hun tok utdannelsen sin ved Asker Kunstskole og har siden hatt flere utstillinger i hjemfylket. Marit har tegnet siden hun var ganske liten, og valget om en karrière som kunstner kom mest som følge av en nødvendighet. Det er noe hun gjør for at verden skal gi mening.

Da Glasslåven Kunstsenter stod ferdig var Marit Knarud en av de første kunstnerne som fikk atelier her. Atelieret har gitt henne en stabilitet og en jevnere produksjon, med et travelt familieliv er det godt å komme til et rom og et miljø som bare handler om å skape.

Da jeg var liten satt vi alle rundt bordet og tegnet, alle var kreative på sin måte og moren min hadde en enorm vev som opptok halve kjøkkenet. Vi ungene hadde mye frihet og tumleplass, det var ingen som gjemte hammer og sag.

Knarud liker å arbeide med de evige spørsmålene, og dras mot det opprinnelige, det naturlige og åndelige i mennesket. Hun arbeider abstrakt med farger, og opplever at det forsterker eller skaper kontraster, på lik linje med at det vi ofte uttrykker ikke alltid stemmer overens med hva vi føler.

Jeg liker å finne en balanse mellom fargene. Etterhvert kan personer komme krypende inn i maleriet, fantasifigurer som avatarer for en sinnsstemning eller følelse.

Vinteren 2019 kom et nytt prosjekt inn i Marits og familiens liv; et stort gammelt sveitserhus i Gran ble deres og hun fikk plass til atelier hjemme i eget hus.

Frøydis Helene Frøsaker

«skape uro»

Jeg bruker skogen som kilde til arbeidene mine, enten i form av tegning, installasjon eller video. Skogen er et sted hvor tid og rom oppheves, et sted hvor myter lever, overtro, farer, men også beskyttelse. Den er vår nærmeste kilde til naturopplevelser, men også et barometer på hvordan det står til med naturen.

Et rom under jorden. Et vindu ut mot det karakteristiske landskapet, som nesten vipper over, bølger mot nord. Innenfor er veggene dekket av sort kull på hvitt papir. En stol midt på gulvet. Nesten ingenting annet.

Frøydis Helene Frøsaker er oppvokst på Gjøvik, hvor hun bor også i dag. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Vestlandets kunstakademi, og har i tiden etter det laget kunstneriske arbeider i ulike medier, hovedsakelig maleri. I tillegg har hun undervist i grunnskole og videregående skole, og underviser nå ved Nansenskolen på Lillehammer. De siste årene har hun fokusert på tegning, og utforsket hvordan tegning kan formidle ulike uttrykk med landskap og natur som tema.

Jeg forsøker å rokke ved et romantiserende bilde av naturen, og heller skape en følelse av uro enn ro. Å vite at selve livsgrunnlaget vårt er truet, fremstår for meg som så sterkt og altoverskyggende at det er vanskelig for meg å la være å bruke dette i arbeidene mine.

Våren 2018 ble Frøydis Frøsaker invitert til å ha en utstilling i Stallgalleriet på Glasslåven, da viste hun store kulltegninger med skogmotiver i en utstilling som fikk tittelen «Woodland». Hun likte seg så godt og hun valgte å leie et arbeidsrom for en periode i 2018 og 2019.

Les mer om Frøydis på hennes nettside.

Karin Fristad

Karin Fristad

Musikalartist og skuespiller Karin Fristad (f. 1982) er fra Lunner og holdt til i Glasslåven i halvannet år fra sommeren 2016. Hun har sin utdanning fra musikalartistlinja ved Bårdar Akademiet. Med blant andre Tor Ingar Jakobsen har hun hatt mange samarbeidsprosjekter innen musikkteater, som «Angrer ingenting» om Edith Piaf, og «Kaffekrus og tusenbein» om Kirsten Langbo. Karin brenner for musikalfaget og har vært engasjert i Musikkteaterforum, hun har produsert egne forestillinger for Den kulturelle spaserstokken og skolesekken og er en av initiativtagerne til nystartede Harestua barne- og ungdomsteater.

Ingrid Stendal

Ingrid Stendal

Nyutdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, kom billedkunstner Ingrid Stendal (fra Langesund, f. 1990) til Glasslåven sommeren 2016. Hun var både engasjert som sommerhjelp i Stallgalleriet i to sommere og hadde atelier her i nesten to år. Ingrid var også engasjert i å organisere residensordningen og ivareta gjestekunstnere, før veien gikk tilbake til Oslo og Porsgrunn.