Beliggenhet og kontaktinfo

Glasslåven kunstsenter ligger midt i kulturlandskapet på Granavollen i Gran kommune på Hadeland, tett ved Pilgrimsleden til Nidaros og Den Bergenske Kongevei, de velkjente Søsterkirkene og Steinhuset fra middelalderen og er nærmeste nabo til historiske Granavolden Gjæstgiveri.

Glasslåven befinner seg en times bilreise nord for Oslo og 50 min sør for Gjøvik.  Nærmeste togstasjon er Gran stasjon på Gjøvikbanen. I nabolaget finnes også en gårdsbutikk, sjarmerende Helgum gård, og flere hoteller som Sanner hotell, Hotell Hadeland og Helgaker gård. Få kilometer nord for Granavollen finner man Hadeland folkemuseum med Gamle Tingelstad kirke fra 1200-tallet og litt videre familiebedriften Grinakervev, mot Randsfjorden i Tingelstad ligger Dåpstradisjon Sysselgården og i Røykenvika kan man nyte et bedre måltid på restauranten Lokstallen eller besøke gårdsutsalget til Hemlaga på Næs. I Røykenvika arrangeres den nye operafestivalen, Operafest Røykenvik.  Ved den sørlige enden av Randsfjorden, bare en halvtime unna, ligger Hadeland Glassverk og Kistefos-museet på Jevnaker.

Det er mange andre attraksjoner i umiddelbar nærhet, les mer på nettsidene til Historiske Hadeland og Regionrådet Hadeland eller benytt reiseplanleggeren til Visit-Innlandet.

Det er også rike muligheter for friluftsliv sommer som vinter i området rundt, alt fra bademuligheter i Randsfjorden, merket turvei fra Granavollen til bygdeborgen på Sølvsberget  og velpreparerte skiløyper på Øståsen og Lygna – bare for å nevne noe. Mulighetene er mange!

Adresse til Glasslåven kunstsenter:
Granavollen 26B

2750 Gran, Norge

Ring: 913 46 633

E-post: post@glasslaven.no

Link til Googlemaps

Glasslåven kunstsenter AS er et ideelt aksjeselskap heleid av Stiftelsen Glasslåven.

Organisasjonsnr: 915865674

Historien om en kunstlåve

Ideen om Glasslåven oppsto i 2007 i forbindelse med et stedsutviklingsprosjekt for det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i Søsterkirkenes omgivelser. Begrunnet i behovet for å legge til rette for mer helårsaktivitet for å øke aktiviteten og attraktiviteten til dette godt bevarte og unike kulturmiljøet. Nybygg er og var ikke tillatt, men så lå denne verneverdige og forfalne 1800-talls låven der…

En ideell stiftelse ble etablert og et møysommelig arbeid med å planlegge, finansiere og istandsette låven startet. Takket være en god, bærende idé, standhaftighet og en rekke gode støttespillere kunne Glasslåven kunstsenter åpnes i april 2016 etter tre års arbeid. En låve som har levd et langt liv med gris, hest, høy og traktor før den gikk ut av bruk rundt årtusenskiftet, har fått nye oppgaver og nytt liv.

Den har blitt et pilotbygg der områdets bærekraft gjennom generasjoner har inspirert til framtidsrettede, miljøvennlige byggemetoder. Stall, høyloft og potetkjeller er erstattet med galleri, produksjons- og visningsrom, glasshytte og verksteder for fast og prosjektbasert leie. Kunstsenteret skal være et drivhus for høy kvalitet og profesjonalitet.

Randi Eek Thorsen

Blant kunstnerne finner vi to markante nestorer i norsk kunsthåndverk; glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner Toril Bjorg. Flere billedkunstnere, forfattere og en komponist er også blant de som har sitt daglige arbeidssted på Glasslåven.

Glasslåven er et fascinerende møte mellom historie, samtid og en framtid vi ikke kjenner!

Takk for at jeg fikk være med på reisen!

Randi Eek Thorsen
Idehaver og gjennomfører

Det unike bygget


Restaureringen av den gamle røde låven fra 1880 er gjort etter økologiske prinsipper. Det vil si at naturlige materialer, gjenbruk og miljøvennlige løsninger er valgt der det er mulig. Overskuddsvarme fra ovnen i glasshytta bidrar til vannbåren varme i hele bygget.

Østfløyen måtte rives og ble gjenreist som halmhus med kortreist halm fra omkringliggende åkre. Byggets bærekonstruksjonen var for svak og er erstattet med en ny, tradisjonell tømmerramme-konstruksjon. Den største som er oppført i Oppland på over 100 år!

Vi har hatt fokus på gjenbruk og gamle materialer som stallbåser, tømmer, tegl- og takstein er brukt på nytt. Vi har også tatt vare på materialer som kan brukes til innredning og i fremtidige kunstprosjekter.

Naturlige, pustende materialer skaper et godt inneklima og har muliggjort naturlig ventilasjon i store deler av bygget.

Bygget er støttet av ENOVAs satsning på ny teknologi i fremtidens bygg. Vi synes det er inspirerende at en bygning fra 1880 har blitt et av landets mest innovative næringsbygg!

Riksantikvarens verdiskapnings-program har støttet prosjektet som pilot på sammenhengen mellom naturlig materialbruk og inneklima ved restaurering av eldre bygninger som har gått ut av bruk.

Stiftelsen Glasslåven eier og har vært ansvarlig for ombyggingen. Ansvarlig arkitekt har vært Gaia Arkitekter Oslo ved Frederica Miller og Julio Perez og vår lokale avdeling av Betonmast var ansvarlig entreprenør.

TAKK TIL VÅRE STØTTESPILLERE

GRAN KOMMUNE
SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN
NORSK KULTURMINNEFOND
RIKSANTIKVARENS VERDISKAPNINGSPROGRAM
OPPLAND FYLKESKOMMUNE
NORSK KULTURRÅD
INNOVASJON NORGE
SPAREBANK1 RINGERIKE HADELAND
HADELAND NÆRINGSFOND
UNI-STIFTELSEN
ECKBOS LEGATER
BERGESEN-STIFTELSEN
ENOVA

Området

Glasslåven kunstsenter ligger midt i kulturlandskapet på Granavollen i Gran kommune på Hadeland. Området fra Granavollen, over Tingelstadhøgda og ned mot Røykenvik fikk i 2020 status som Nasjonalt verdifullt kulturlandskap av Riksantikvaren, Landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det unike kulturlandskapet i området har i generasjoner inspirert lokalbefolkningens skaperkraft og tiltrukket seg kunstnere utenfra. Evnen til å kombinere tradisjon med nyskapning er en fellesnevner for mange av kunst- og håndverksbedriftene som finnes i området. Sammen med en rekke godt bevarte kulturminner, et variert skog- og jordbrukslandskap, og et veisystem som inviterer til friluftsliv av mange slag, er det mye å oppleve her.

Gran kommune ligger helt sør i Innlandet fylke. Kommunen teller i dag 13 500 innbyggere. En kort reise i nordlig retning over Lygna ligger Einafjorden og Toten-landskapet som bølger seg mot Mjøsa. Langs Randsfjorden kan man reise sørover mot Jevnaker og Ringerike eller nordover mot Land og Valdres. Mot sørøst er det kort vei til Gardermoen og Romerike. Granavollen er det kulturhistoriske hjertet i bygda. Her går Pilgrimsleden til Nidaros og Den Bergenske Kongevei, her ligger de velkjente Søsterkirkene og Steinhuset fra middelalderen og Glasslåven er nærmeste nabo til historiske Granavolden Gjæstgiveri.

Granavollen befinner seg en times bilreise nord for Oslo og 50 min sør for Gjøvik.  Nærmeste togstasjon er Gran stasjon på Gjøvikbanen. I nabolaget finnes en gårdsbutikk, sjarmerende Helgum gård, og flere hoteller som Sanner hotell, Hotell Hadeland og Helgaker gård. Få kilometer nord for Granavollen finner man Hadeland folkemuseum med Gamle Tingelstad kirke fra 1200-tallet og litt videre familiebedriften Grinakervev, mot Randsfjorden i Tingelstad ligger Dåpstradisjon Sysselgården og i Røykenvika kan man nyte et bedre måltid på restauranten Lokstallen eller besøke gårdsutsalget til Hemlaga på Næs. I Røykenvika arrangeres den nye operafestivalen, Operafest Røykenvik.  Ved den sørlige enden av Randsfjorden, bare en halvtime unna, ligger Hadeland Glassverk og Kistefos-museet på Jevnaker.

Det er mange andre attraksjoner i umiddelbar nærhet, les mer på nettsidene til Historiske Hadeland og Regionrådet Hadeland eller benytt reiseplanleggeren til Visit-Innlandet.

Det er også rike muligheter for friluftsliv sommer som vinter i området rundt, alt fra bademuligheter i Randsfjorden, merket turvei fra Granavollen til bygdeborgen på Sølvsberget  og velpreparerte skiløyper på Øståsen og Lygna – bare for å nevne noe.