Utstillingsåpning Konstruksjon

Lørdag 25. september kl 13.00 åpnes utstillingen Konstruksjon, med Johannes Engelsen Espedal i Høyloftet, og Fredrick Arnøy i Stallgalleriet.

Espedal og Arnøy arbeider begge med konstruksjoner, men med ulike innganger og utganger. Espedal tar utgangspunkt i gjenstander som er ødelagt, og som kanskje anses som skrot. Fra loft, uthus, kjellere eller grøftekanter: et dusjkabinett, et møbel, eller en landbruksmaskin. I skulpturelle komposisjoner insisterer han på at disse elementene skal føres videre inn i en kunstnerisk sammenheng, i en komposisjon som illustrerer et fragmentert landskap.

Grunnpilaren i maleriene til Arnøy har de siste årene vært ideen om hjemmet og alt det innebærer av traumer, drømmer og andre minner. Arbeidene har gjerne et fravær av mennesker, men rommer likevel spor av menneskelig nærvær og aktivitet. Enkelte av maleriene er figurative, i form av landskapsmotiver, hus og bygninger. Andre igjen er mer abstraherte bruddstykker av minner, fragmenter av et hjem eller en huskonstruksjon – en tilværelse i oppløsning.

Åpningstale ved Christel Sverre, kurator ved Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter. Musikk ved Christian Winther, christianwinther.no