Toril Bjorg

«tråder av sølv»

Sentrale temaer for meg er struktur, volum og bevegelse relatert til menneskers mentale styrke og kroppens uttrykksmuligheter. Jeg inspireres av materialene jeg jobber med, håndverksteknikkene jeg prøver å utfordre og menneskene rundt meg.

I Torils rom finnes en arbeidsbenk foran et stort vindu vendt mot Gran Prestagårdshage. På den og rundt den, en mengde ruller med sølvtråd, små og store verktøy, luper, lamper. En overflod av smått og stort som til slutt blir satt sammen til noe som skal bæres tett inntil kroppen.

Det faktum at smykker skal være brukbare, skal bæres, er for meg en kunstnerisk utfordring mer enn en begrensning. Det gir meg muligheten til å arbeide med praktiske og tekniske løsninger så vel som intimitet, symboler og nærhet.

Smykkekunstner Toril Bjorg er født i Bærum og vokste opp i et kreativt miljø. Hun utdannet seg ved metallinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole, og rett etter avsluttet diplomoppgave i 1968, etablerte hun sitt eget verksted og deltok i en rekke konkurranser. Hun fikk gode utmerkelser og ble raskt lagt merke til. I 1972 begynte hun å jobbe som designer for David Andersen i Oslo. Her formga hun smykker som ble en salgssuksess nasjonalt og internasjonalt, særlig i USA. I 1979 valgte hun å etablere eget verksted igjen, og ble del av atelierfellesskapet på Frysja. Der ble hun kjent med glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg, og sammen utførte de arbeider i sølv og glass.

Gjennom sin lange karrière har hun arbeidet mye med tekstile teknikker i metalltråd og utviklet nye måter å få til bevegelighet i arbeidene på. Hun har arbeidet med flere materialer, men hovedmaterialet har alltid vært sølv, og for tiden arbeider hun med fintsølv og emalje.

Fintsølv er rent sølv. Det har betegnelsen 999, og det er ikke legert med noe annet metall. Det rene sølvet er svært mykt, så det er lett å forme, men det gjør det også vanskelig å jobbe med fordi det fort kan få en «bulk» for eksempel. Ved å hamre og smi herdes sølvet, og jeg må bruke tykkere materialer enn når jeg former smykkene i 925S, derfor blir også utrykket forskjellig.

Toril Bjorg bor i Oslo, men har et nært forhold til Hadeland og Granavollen fra barnsben av. I 2016 etablert hun verksted på Glasslåven, og mener stedet tilbyr sårt tiltrengte arbeidslokaler for skapende kunstnere.

Jeg er veldig fornøyd med verkstedet mitt her. Det gir meg arbeidsro samtidig som jeg er en del av et fellesskap.