Tidligere utstillinger

Landskap & Landskap

To generasjoner fotografi. Per Berntsen & Christina Leithe

Utstillingsåpning: 19. mars kl. 13.00
Utstillingsperiode: 19. mars – 1. mai 2022

Metsä

Per Berntsen arbeidet i den romantiske landskapstradisjonen frem til midten av 80-tallet. Da ble han oppmerksom på «New Topographics», en stilretning innen moderne landskapsfotografi, som i stedet for å fokusere på det uberørte landskapet legger vekt på et objektivt blikk. Spesielt er fotografene Robert Adams og Bernd og Hilla Becher interessante i sammenheng med Berntsens prosjekt Metsä. Berntsen har arbeidet innenfor denne tradisjonen frem til i dag, og vært med på å fornye det nordiske landskapsfotografiet.

«I juli 2009 kjørte jeg bil fra Kirkenes til Oslo. Etter fire timers kjøring, så jeg et landskapsprosjekt tre frem mellom Inari og Kittilä i Finland. Det ble klart for meg at prosjektet måtte inkludere Finland og Sverige, Norge og Russland og omhandle Taigaen, landskapet som binder landene sammen. Prosjektområdet ble avgrenset til nord for polarsirkelen og ligger i sin helhet innenfor Sapmi, som har vært samisk område siden før de fire nasjonene eksisterte» – Fra boken Metsä, utgitt i 2017.

– Da jeg kom hjem etter ha avsluttet Metsä, gikk jeg en fjelltur, og forsto at jeg nå skulle jobbe med landskap i farger hjemme i Tinn. Disse bildene (Veståsen) ligger i grenselandet mellom New Topographics og romantisk landskap. Så det ene prosjektet har ført til det andre, og det har for det meste kommet helt av seg selv, sier Berntsen i dag.

Per Berntsen (f. 1953) Bor og arbeider i Tinn i Telemark og er utdannet ved Trent Polytechnic – Derby College of Art, England, med Diploma in Creative Photography.
Han har tidligere hatt separatutstillinger ved Galleri Riis (2020 og 2019) i Murmansk, Kirkenes, Karasjok (2017), Nordnorsk Kunstmuseum (2013). Og er innkjøpt av bl.a. samlingene: Museum of Modern Art New York, Nasjonalmuseet Oslo, Tangen-samling, Preus Museum, Bergen Kunstmuseum og Oslo kommunes kunstsamlinger.


Field of Vision

Christina Leithe H. arbeider med sort-hvitt fotografi, og benytter ofte en dokumentarisk tradisjon som utgangspunkt for å skape fiktive fortellinger. Leithe arbeider med analogt fotografi, og går inn i det formalistiske fotografiet der mediets egne muligheter og begrensninger legger føringene.

Siden 2009 har hun arbeidet med tre arkivprosjekter, som består av egne fotografier hvor hun undersøker ett bestemt tema. I arkivet Projections undersøker hun begrepet empati, med fotografier av bygninger, steder, natur og mennesker, hvor tittelen til hvert bilde beskriver en historie eller et minne som følger med.

Fotografiene legger vekt på naturens emosjonelle uttrykk, og understreker kunstens tradisjonelle evne som vekker av empatiske følelser hos betrakter. Leithe H. er inspirert av filosofen Theodor Lipps empatibegrep og hans teorier om «Innlevelse». Han mente at man kunne projisere sitt eget bevissthetsliv på et objekt, og at det var slik et kunstverk fikk mening og liv.

Christina Leithe H. (f. 1978) Bor og arbeider i Søgne. Hun er utdannet ved Kunstskolen I Bergen, Edinburgh College of Art, Scotland og Malmö Konstakademi, Lunds Universitet, Sverige. Hun har blant annet hatt separatutstillinger ved Agder Kunstsenter (2018), Kunstnerforbundet (2018), Galleri BOA (2018), Kunstpunkt Lista (2022). Og har mottatt priser og utmerkelser fra Nordic Dummy Award, Ingrid Lindbäck Landgaard stiftelsen og Edstranska Stiftelsen.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd

KONSTRUKSJON: Johannes Engelsen ESPEDAL og Fredrick ARNØY

Utstillingsperiode: 25. september – 7. november 2021

Johannes Engelsen ESPEDAL i Høyloftet og Fredrick ARNØY i Stallgalleriet

Johannes Engelsen Espedals utgangspunkt for sine skulpturelle komposisjoner er gjenstander som er ødelagt, og som mange kanskje kun ville sett på som skrot. De kan komme fra loft, uthus, kjellere eller grøftekanter. For Espedal har det hele veien vært givende å insistere på at disse elementene føres videre inn i en kunstnerisk sammenheng.

Arbeidet utvikler seg gjennom å utforske alternative sammenhenger mellom materialer og gjenstander. Ved bearbeiding føres elementer sammen og inn i en ny enhet. I prosessen skal spenningen mellom ødeleggelse og det å skape konstant balanseres. Det er en varierende grad av bearbeiding. Spor av bruk eller en værbitt patina er noe Espedals kan ta utgangspunkt i og bygge videre på. Utgangspunktet kan være et dusjkabinett, et møbel, eller en landbruksmaskin. I møte med betrakteren skal elementene fungere som visuelle representasjoner i en komposisjon som illustrerer et fragmentert landskap.

Johannes Engelsen Espedal (f. 1988) Bor og arbeider på Kapp, Østre Toten. Han er utdannet ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen og Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Tyskland. Har blant annet hatt separatutstillinger ved Bærum Kunsthall (2017) Harpefoss Hotell (2017), Oppland kunstsenter (2016), Akershus kunstsenter (2016) og Tag Team, Bergen (2014). I 2018 mottok han «Høstutstillingsprisen» for verket «Hotel Occidental».


Gaston Bachelard skriver i “Poetics of Space” at husets fremste kvalitet er at den beskytter drømmeren. Fredrick Arnøys malerier av trekonstruksjoner minner ikke om hus i tradisjonell forstand, men forestiller kanskje en form for husly som enten er på vei opp eller ned.

Grunnpilaren i maleriene hans har de siste årene vært ideen om hjemmet og alt det innebærer av traumer, drømmer og andre minner. Arbeidene har gjerne et fravær av mennesker, men rommer likevel spor av menneskelig nærvær og aktivitet. Enkelte av maleriene er figurative, i form av landskapsmotiver, hus og bygninger. Andre igjen er mer abstraherte bruddstykker av minner, fragmenter av et hjem eller en huskonstruksjon – en tilværelse i oppløsning.

Arnøy bruker huset som en metafor for en psykologisk tilstand, og lar motivet dirre et sted mellom det romlige og det flate, det abstrakte og det helt konkrete. Maleriene veksler mellom former av rene fargeflater som peker mot det konkrete maleriet, og mer maleriske områder der formen er modellert frem ved hjelp av lys og skygge. Maleriene maner frem en følelse av nostalgi, men også en tilbakeholden, ladet atmosfære.

Fredrick Arnøy (f. 1989, Haugesund) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, Einar Granum Kunstfagskole og har også studert kunsthistorie ved UiO. Han har tidligere hatt separatutstillinger ved blant annet Landsforeningen Norske Malere, Møre og Romsdal Kunstsenter og Bærum Kunsthall, og ble i 2020 tildelt Kunst rett vests debutantpris. Han holder for tiden til i Oslo.

GLASS: Ulla-Mari BRANTENBERG «Etter katastrofen»

Utstillingsperiode: 5. juni – 5. september 2021. Utendørs åpning 5. juni kl. 13.00. 

Ulla-Mari Brantenberg (f.1947) er en av våre fremste glasskunstnere som gjennom en årrekke har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Hun har selv verksted i Glasslåven og tar i bruk begge utstillingsarealene i en mønstring som vil få betydning ikke bare lokalt, men også nasjonalt.

«Etter katastrofen» er Brantenbergs til nå største utstilling. På sitt særegne vis undersøker hun sosiale forhold og menneskelige irrganger. Hun spør hva som skjer etterpå. Har etterpå en form? Hvordan ser nytt ut etter katastrofen? Svarene kan romme både avmakt, håp og skjønnhet.

– Jeg druknet da jeg var tre år. Katastrofen var et faktum. Mamma fant meg og fikk liv i den lille kroppen igjen. Men skaden var skjedd, og den har jeg båret med meg hele livet. Jeg får fysisk vondt når noe uventet og smertelig rammer et menneske eller et samfunn, sier Brantenberg.

I en alder av 74 år er det ikke med et retrospektivt blikk hun sikter; alle verkene og installasjonene er laget spesielt til utstillingen, eller satt inn i en ny sammenheng, som vil overraske, forskrekke og fascinere. Brantenberg har selv studio på Glasslåven og nå fyller hun hele kunstsenteret i en utstilling som vil gi publikum en opplevelse av å tre inn i en helt egen verden.

For eksempel: I det største rommet – Høyloftet – faller over 500 lange glassfomer ned fra taket og truer eller motsier det vakre i glasskunsten som vibrerer i lyset fra de store vinduene.

– Det mørke i mørket ligger som spirer i frossen jord og venter på varmen i lyset. Det gir håp om noe nytt, lover Brantenberg.

Kurator: Sølvi Edvardsen
Lyddesign: Kim Sølve med Swarms
Lysdesign: Paul Vidar Sævarang
Utstillingen er støttet av Kulturrådet

MALERI OG GRAFIKK: Inger Karthum

Utstillingsperiode: 17. april – 16. mai 2021

Karthum bor og arbeider i Drammen, men har tidligere vært hadelending i nesten 30 år. I den perioden utsmykket hun blant annet kommunestyresalen på Jaren med 16 digitale trykk, som er en kulturhistorisk- og årstids-reise gjennom Hadeland. Noen av disse trykkene er tilgjengelige på Glasslåven.

Tidligere jobbet Karthum som grafiker, men har de senere år beveget seg mot maleriet. For tiden jobber hun mest med linjers retningsendring og ideen om hvor lite som skal til for å bringe uro i noe som i utgangspunktet er i balanse. Hun jobber med en lag-på-lag-virkning i bildene, der overflaten pusses ned slik at underliggende lag avdekkes. Karthum er opptatt av det assosiasjonsskapende ved at en minimalistisk, stram enkelhet i komposisjon og linjer, står i kontrast til en mykere tekstur. Bildene bærer preg av en kontrollert tilfeldighet, og nærmest uten symboler gis betrakteren større rom for fri tolkning og opplevelse.

Se utstillingen i sin helhet her.

Marthe Karen Kampen & Johannes B. Hansen

Utstillingsperiode 12. september – 15 november 2020

Åpne landskap og utvalgte jenter

Marthe og Johannes bor og arbeider på Kampen i Eidskog, og er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. De har over flere år hatt ulike utstillinger og utført større utsmykninger sammen. Felles for arbeidene deres er et ekspressivt, barnlig uttrykk.  I Glasslåven vil de vise tresnitt og malerier.

Marthe Karen Kampen (f. 1986) jobber i serier med enkeltstående motiv. Gjennomgående for hennes kunstneriske praksis er å skjære vekk unødvendige detaljer, søke etter klare, enkle komposisjoner og motiv i grunnleggende teknikker innen maleri, tresnitt, tekstil og skulptur. Hun etterstreber en barnlig tilnærming, hvor målet er et tilsynelatende enkelt men kraftfullt uttrykk. Kampen er opptatt av menneskets sårbarhet, tidsånden og hvordan den endrer seg, og hva den sier om oss.

– På Glasslåven viser jeg tresnitt og maleri, enkle gjengivelser av rare, triste, spørrende jentehoder. Jenter som balanserer på randen. Randen av å bli misforstått, randen av gjennombrudd, randen av galskap.

Johannes B. Hansen (f. 1982) jobber med grafikk (tresnitt) og tegning, samt maleri. Man kan si at han lager tresnittfremstillinger av strektegninger basert på drømmelogikk. Hansen vil av tresnittene skal være presise, som kystlinjen på et norgeskart. I tegningene anvender han ofte flytende tusj påført med pennesplitter eller pensler. Pennesplittene bruker han fordi de gir en tynn, presis strek. Bruken av pensel og flytende tusj er til en viss grad inspirert av asiatisk kalligrafi og tusjmaleri. Det er givende for Borchgrevink Hansen å kombinere dette med en mer disharmonisk motivverden og tematikk.

– I utstillingen viser jeg en serie landskaper produsert i isolasjon. Skillet mellom drøm og virkelighet er mer utydelig, ingenting er sikkert og alt er mulig.

Giske Sigmundstad

Utstillingsperiode på Glasslåven: 13. juni – 30. august 2020

Et gjennomgående tema i arbeidene til billedkunstner Giske Sigmundstad er mennesker i oppbrudd og på reise. Mennesker som pakker kofferter, eller grupper som slår leir. Flere av trykkene har telt som hovedmotiv. Telt kan være bilde på vår sårbarhet. Det kan også være bilde på oppbrudd, frivillige eller påtvungne reiser.

I utstillingen «Fra balkongen» på Glasslåven sommeren 2020 vil Sigmundstads etsninger fra de siste ti årene, (2011-2020) vise utviklingen av denne tematikken. De nyeste etsningene med motiv fra balkongen er en videreføring: I de nye arbeidene har figurene nådd fram til et fast tilholdssted, og er tilsynelatende på fast grunn. De betrakter livet fra balkongen. Samtidig er noe i gjære, figurene speider og venter.

Gamle ukeblader og fotografier er ofte bakgrunn for motivene i trykkene til Sigmundstad. Bak hvert fotografi kan det ligge flere fortellinger, kimen til andre historier. I enkelte trykk er små bakgrunnsdetaljer fra fotografiet forstørret og utgjør hovedmotivet. Andre oppstår når flere bilder settes sammen. Antydning av en historie står sentralt i arbeidene, i en forlengelse av trykkets tradisjon som illustrasjon.

Etse- og trykkeprosessen er et håndverk som innebærer langsomme og omstendelige prosesser. Kobberplatene etses i mange valører, i flere omganger. Fargetrykkene består av tre etsede plater. I trykkeprosessen svertes platene inn, og trykkes i tur etter hverandre. Bak hvert trykk kan det ligge en lang prosess, med mange prøvetrykk.

Etseteknikken krever planlegging, men kan også gi uforutsette og overraskende uttrykk som kunstneren tar vare på. De etsede overflatene har et organisk og malerisk preg. Det stofflige er et gjennomgående tema også innholdsmessig, gjennom motiv som klesvask, teltduker og tekstiler.

Giske Sigmundstad (født 1965 i Bærum) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1987-92, Oslo Tegne- og Maleskole 1986-87 og Fortman Studio i Firenze, Italia 1984-85. Hun bor og arbeider på eget atelier i Oslo. Hennes bilder er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Utenriksdepartementet og Norges Bank.

Lørdag 15. august kl. 15.00 arrangerer vi KUNSTNERSAMTALE:

Møt billedkunstner Giske Sigmundstad i samtale med kunsthistoriker Tone K. Lyngstad Nyaas, kurator ved Haugar Vestfold kunstmuseum

Les mer på kunstnerens egen nettside.

Eli Hovdenak

Utstillingsperiode på Glasslåven: 7. sept – 17. nov 2019.

Billedkunstner og billedbokforfatter Eli Hovdenak er opptatt av ord og bilde, og er kjent for sine underfundige titler som utvider billedfortellingen. Hennes billedverden er fylt av humor, med motiver som er absurde og gjenkjennelige på samme tid. Bildene er befolket av mennesker og dyr, ofte i hverdagslige situasjoner, der rollene er snudd på hodet. Dyrene oppfører seg gjerne som mennesker eller omvendt.
– Det at bildet inklusive tittel ikke skal være entydig har jeg tatt med til bokprosjektene. Bilde og tekst må gi rom for tolkning og misforståelser; være luftig og åpent for leserens egne tanker og assosiasjoner. Jeg lager ”henvendt” kunst. Jeg ønsker å berøre og bevege, forteller hun.

Mer om kunstneren:
Eli Hovdenak er en norsk billedkunstner og forfatter. Hun ble født i Porsgrunn i 1956 og er utdannet ved Statens Kunstakademi og Norsk barnebokinstitutt. Hun arbeider innen teknikkene gouache, litografi og tresnitt, har en utstrakt utstillingsvirksomhet og mange utsmykningsoppdrag.
Eli Hovdenaks prisvinnende bildebøker er preget av surrealisme og humor. «Det var ikke en busk» ble nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2019. Boka deltok også på utstillingen ”Tegnerforbundets utvalgte bildebøker 2018”. I 2014 mottok hun kulturdepartementets bildebokpris for ”Øya”. I bøkene har hun hittil anvendt teknikkene akvarell, kullstift og digital tegning.
Hovdenak er medlem av Tegnerforbundet, Norske grafikere og NBU – og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Nasjonalbiblioteket, Norsk Kulturråd, samt flere norske og svenske kommuner. Les og se mer på Eli Hovdenaks egen nettside.

Ørnulf Opdahl

Utstillingsperiode: 25. mai- 25. aug 2019.

Vestlandsnaturen gjestet Glasslåven kunstsenter på Granavollen sommeren 2019 gjennom en salgsutstilling med malerier og litografier av den anerkjente billedkunstneren Ørnulf Opdahl:

«»Mellom lys og mørke» kaller jeg denne utstillingen. Temaet er åpenbart tilstede i de utstilte bildene.
Jeg henter mine inntrykk fra nordvestlandets dramatiske natur: Møtet mellom hav og land, storm og stille, fjord og steile fjellsider. Årstidenes skiftende stemninger, vinterens magiske lys.
Det mørke lyset.
Det barske klimaet, med skymasser rullende inn fra havet.
Små glimt av lysende horisonter,
eller en tind plutselig opplyst av det siste lyset fra vest.
Dette landskapet er det jeg forlot, og kom tilbake til.
Barndommens landskap.» – Ørnulf Opdahl

KUNSTNERSAMTALE ble avholdt fredag 23. aug 2019: kunsthistoriker Holger Koefoed samtalte med Opdahl om hans sterke forhold til Peder Balke, om romantikk og om håndverket.

Ståle Blæsterdalen

Utstillingsperiode: 23. februar-19. mai 2019

Glasslåvens vårutstilling med tittelen «Sakte minker mørket» viste tresnitt og treskulpturer av den etablerte kunstneren Ståle Blæsterdalen (f. 1951). Han vokste opp og har tilhørighet i Folldal, «nørdst og øverst i Hedmark». Han sier selv at «dette himmelnære og karrige landskap ligger meg nært om hjerte».

Blæsterdalens egen opprinnelse og oppvekst i den marginale utkanten av den nordlige halvkule har alltid inspirert ham og vært råmateriale i hans kunstneriske virke. Han bruker både den indre og ytre virkelighet som råstoff for sine arbeider. Savn og nød, glede og lyst kan være med og forme et motiv og lade noe tilsynelatende ordinært og dagligdags til å bli noe betydningsfullt. Konkret foretrekker kunstneren de billige og lett tilgjengelige materialene, bearbeidet med enkelt håndverktøy som ellers kan brukes i arbeid med båt og hus. Tegning ligger alltid til grunn, som et viktig medium ved plutselige innskytelser. Hovedmotivet i Blæsterdalens billedverden er natur med fjellets landskap og fauna i hovedrollen, ofte i møte med det lille mennesket.
At en av Norges fremste kunstnere innenfor tresnitt-teknikken nå vil vise sine arbeider i våre jordnære omgivelser, tror vi vil være mange til glede utover våren.

Ståle Blæsterdalen er født 1951 i Atndalen tett ved Rondane, og hadde sin oppvekst der, senere også på Grønland og Svalbard. Han er nå bosatt i Gudbrandsdalen. Han har utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1976) Statens Kunstakademi (1982). Blæsterdalen er en av Norges fremste kunstnere innenfor tresnitt og han har hatt en lang rekke gruppe og separat-utstillinger, og er blant annet innkjøpt av Norsk kulturråd, Nasjonalgalleriet og British Museum i London.
Les og se mer på Ståle Blæsterdalens egen nettside.

Hanne Tyrmi

Utstillingsperiode 24. nov 2018 – 20. januar 2019

Hanne Tyrmi skapte helt nye verk  til det store høyloftede rommet i Glasslåven, i en utstilling som utnyttet og kommuniserte med arkitekturen i rommet, de store trebjelkene, de mange vinklene og lyset fra de ulike vindusåpningene. De flate skulpturene i blankt stål og bly svevdeover gulvet og speilte arkitekturen. Tittel for utstillingen var Alt er fanget i en forestilling.

Om utstillingen skrev Lotte Konow Lund: «I Hanne Tyrmis nyproduserte utstilling for Glasslåven lar hun objektene stille spørsmålstegn ved sine omgivelser. To store objekter i løftestropper over gulvet speiler seg i hverandre og trekker alt de omgir seg med inn i overflaten. Det andre verket i rommet er en trestamme som henger fra taket, men som ser ut til å berøre gulvet. Overflaten er matt og i en jevn farge, og skal vise seg å være laget av et annet materiale enn tre. Alt er fanget i en forestilling som handler om motsetningsforhold – lett og tungt, vertikalt og horisontalt, hardt og mykt, overflate og kropp, levende og dødt – erkjennelsen av at kunst og mennesker først finnes i møtet med en annen».

Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved SHKS i Oslo (1981-85). Tyrmi arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk og teknikker som ofte kombineres med film, foto og tekst. Den eksperimenterende utforskingen av ulike medier forenes med skulpturelle håndverkstradisjoner, hvor objektene drives fram av en tiltro til materialenes særegne kvaliteter.

Les mer om kunstneren på Hanne Tyrmis egen nettside.

Annette Hveem Narum

Utstillingsperiode 8. sept – 18. nov 2018

Annette Hveem Narums høstutstilling på Glasslåven hadde tittelen Bruddstykker av en fortelling.

Landskap med arkitektoniske elementer er hovedtemaet i Annette Hveem Narums malerier. Nærlandskapet på Toten der hun bor og arbeider er et tilbakevendende tema. Små glimt, stemninger, brudd, komposisjoner, detaljer eller farger fra omgivelsene fester seg i bevisstheten og til billedflaten. Arbeidsprosessen beskriver hun som en balansegang mellom teknikk og intensjon der et strøk for mye kan ødelegge komposisjonen og intensiteten. I maleriene hennes vises en vedvarende og gjentagende dialog mellom maleriets komplekse stillhet og omgivelsenes påvirkning. Vinteren og våren 2018 hadde kunstneren et arbeidsopphold i gjesteatelieret på Glasslåven kunstsenter. I disse periodene undersøkte hun omgivelsene rundt Glasslåven og Granavollen både med skisser og malerier som ble vist i utstillingen. Noen små grafiske arbeider ble også vist.

Annette Hveem Narum (f. 1972) har atelier på Eina i Vestre Toten, og på Peder Balke-senteret på Billerud på Kapp. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, Norske Grafikere og Billedkunstnerne i Oppland.

Liv Blåvarp og Tore Gimle

Ustillingsperiode: 9. juni – 26. aug 2019

Glasslåvens sommerutstilling 2018 viste Liv Blåvarps helt unike skulpturelle smykker i tre og varierte, finurlige trearbeider av hennes livspartner Tore Gimle; blant annet esker, skap og kniver. De to kunsthåndverkerne som begge bor og arbeider i Lena på Toten, har utført utsmykningsoppdrag sammen og det er tredje gang de stiller ut sammen som på Glasslåven. Til felles har de en utforskning av og fascinasjon for materialene, ulike treslag – hjemlige og eksotiske – ulike horn og tenner fra dyr, og hvordan de kombinerer dem. Sansen for fargebruk deler de også, for matte og blanke flater, treets mønster som skinner igjennom og ikke. Og ikke minst lekenheten og humor i arbeidene.

Liv Blåvarp (1956) er en av våre mest anerkjente og originale smykke-kunstnere.  Hennes smykkekunst er nesten mer kjent i utlandet enn her hjemme, men mange fikk øynene opp for hennes vidunderlige verk under separatutstillingen i Lillehammer kunstmuseum sommeren 2017. Blåvarp benytter mange ulike tresorter i smykene sine og setter dem sammen i uventede kombinasjoner med frodige farger og stor detaljrikdom. Arbeidsprosessen er tidkrevende og den håndverksmessige utførelsen er av enestående kvalitet. Hun er opptatt av naturens former og mønstre. Smykkene hennes er  skulpturer som skal bæres godt på en kropp, de skal være bevegelige og ligge godt mot huden. Smykkelåsene gjemmes ikke bort, men har en estetisk funksjon.

Tore Gimle (1958) er utdannet i treskjæring fra Hjerleid og Raulandsakademiet. Han arbeider hovedsakelig med kniver i ulike treslag; norske så vel som eksotiske. Andre ting han arbeider med er skap og skrin i en fornyet folkekunst-tradisjon: Jeg legger vekt på godt håndverk og ønsker å framstille gjenstander med gode bruksegenskaper i en tidsmessig form. Samspillet mellom form og dekor er viktig for meg og jeg forsøker alltid å skape en harmonisk enhet.

Jenny Alnæs

Utstillingsperiode: 25. nov 2017 – 4. mars 2018

«Odyssé – en reise over og inn i byens rom» er Jenny Alnæs’ reiseskildringer fra metropoler og bykulturer over hele verden. De store, uendelig detaljrike verkene, bestående av fotocollager og malerier gjennomstrålt av lyspunkter, er en eventyrlig reise også for betrakteren.

Kunstprosjektet «Odyssé» har pågått og vært i løpende utvikling helt siden 1996 forteller kunstneren: «Objektet for Odyssé-prosjektet er byen – med dens infrastruktur, kultur, historie og symbolikk, og min ambisjon er å utforske byens mange dimensjoner. Verkene mine kan leses som subjektive reiseskildringer. Jeg ser byens rom og strukturer i fugleperspektiv, før jeg går ned og inn, og leter etter hvordan byene har smeltet sammen kulturelle og historiske referanser som peker bakover i tid, men også framover, gjennom nye anslag og nye retninger.»

Jenny Alnæs (f. 18.3.62 i Fredrikstad) har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi ved skulptur- og tekstilavdelingen, og fra tekstillinjen ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo. Hun arbeider både med innendørs utstillinger og monumentale verk utendørs som utsmykninger i det offentlige rom og minnesmerker. Et knippe av dem nevnes her: «Ekvinoktium» i Longyearbyen Kulturhus (2013), «Labyrint» i Knausensenteret i Molde (2009), «Grønland» Oslo Sentralarrest (2007). Høsten 2017 ble verket «Livstreet» innviet i Brandbu Barneskole. Nå er vi veldig glade for at hun ville komme tilbake til Hadeland og vise et fascinerende kunstprosjekt hos oss.

Frøydis H. Frøsaker

Utstillingsperiode: 10.mars – 3. juni 2018

Naturen fremstilles som mørk, mystisk og kanskje også skremmende i utstillingen «Woodland» med kulltegninger av Frøydis H. Frøsaker.

Materialene jeg bruker kommer fra trær: papir og kull. Dette har en betydning for meg når jeg tegner landskap og skog. Det skapes en forbindelse mellom det som lages, og det det er laget av. Å tegne med kull er for meg å overgi seg til et uttrykk hvor det kan bli både mørkt, flytende og skarpt på samme tid.

Frøsaker er opptatt av å utforske en form for mytologi knyttet til naturen, der naturkreftene forklares med mystikk og magi, en måte å forstå naturen løsrevet fra både vitenskap og kristent/vestlig forståelsesgrunnlag. De siste årene har hun fokusert på kulltegning av landskap og natur, og forsket på hvordan et flyktig medium som kull kan formidle ulike uttrykk.

Billedkunstner Frøydis H. Frøsaker er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen (1997) og har etter det laget kunstneriske arbeider i ulike medier. Hun er vokst opp på Gjøvik, hvor hun også bor og arbeider. I tillegg til sitt kunstneriske virke har hun undervist i grunnskole, videregående skole, og underviser nå ved Nansenskolen.

Marit Knarud

Utstillingsperiode: 9. sept – 20. nov 2017

Det er noe eget når vi kan vise kunst av Glasslåvens egne kunstnere: høsten 2017 var det Marit Knarud som holder utstilling i Stallgalleriet med sine vakre, ettertenksomme bilder. I utstillingen viste Marit Knarud nye tegninger og malerier i ulike format, til dels med ny fargepalett, enda mer kraftfull enn tidligere. Hun er også opptatt av å utforske det tredimensjonale og ønsker å uttrykke seg mer gjennom skulpturer, både i tre og stein.

Marit Knarud kalte utstillingen «Gå stille». Om det å male skrev hun selv:

«Jeg vet sjelden hva jeg skal male før jeg begynner, jeg arbeider på mange måter som en abstrakt maler og begynner prosessen med å legge på farger, bryte den hvite flaten og begynne en form for dialog. Jeg vet som regel at det finnes en person der inne, noen ganger dukker den opp tidlig i prosessen, andre ganger seint. Det er en form for følelse jeg leter etter, det er noe som både er veldig familiært og samtidig helt ukjent – litt som å vandre gjennom huset ved midnatt i stummende mørke.

Det er noe fint og litt magisk ved å observere mennesker i det de vender innover i private refleksjoner, uttrykket er ofte nøytralt, blikket innovervendt i noe stille og meditativt. Jeg føler at desto mindre gesturer og bevegelse de har, desto mer gir de inntrykk av en stoisk ro, samtidig som det gir desto mer rom for at betrakteren kan legge egne assosiasjoner og betraktninger i bildet.»

Marit Knarud (f. 1982) er oppvokst i Vestre Gran på Hadeland og har sin utdannelse fra Asker kunstskole. Hun har hatt atelier på Glasslåven siden den åpnet i 2016, fram til høsten 2019.

Elisabeth von Krogh og Tore Aarholt

Utstillingsperiode: 10. juni – 27. aug 2017

I Høyloftet viste vi sommeren 2017 keramiske arbeider av Elisabeth von Krogh og collager av Tore Aarholt.
De to kunstnerne har hatt atelier og verksted i samme hus på Nøtterøy i over 30 år og i årenes løp har arbeidene deres tatt farge av hverandre. Det erfarne og formsikre kunstnerparet la i denne utstillingen vekt på slektskapet i arbeidene og har bevisst latt seg inspirere av hverandres uttrykk. Det var 10. gang de samarbeidet om å lage en utstilling med tittelen «Forbindelse», som alle har vært ulike.

Elisabeth von Krogh er kjent for sine store, fargesterke krukker som for eksempel fra utsmykkingen hun har laget på Gardermoen hovedflyplass. Flere av hennes verker er innkjøpt av kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, av Norsk Kulturråd og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, og hun har hatt mange utsmykkingsoppdrag. I 1998 fikk hun Kunsthåndverkprisen og i 1999 mottok hun Vestfold Fylkes kunstnerpris.
Til utstillingen på Glasslåven kunstsenter viser hun ikke bare krukker i forskjellige størrelser og utforminger, men også noen skulpturelle objekter, inspirert av elementer fra Tore Aarholts bilder. Arbeidene hennes er fritt modellert eller formet og bearbeidet i gipsformer. Elisabeth von Kroghs egen nettside finner du her.

Vi kunne glede oss sammen med kunstneren selv at over at von Kroghs store krukke «Stripete» ble innkjøpt av Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk til KODE, Vestlandske kunstindustrimuseum fra denne utstillingen!

Tore Aarholt sine collager er velkjente for mange, og han har utført flere utsmykninger i denne teknikken. Hans bilder er også innkjøpt av blant andre Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Nasjonalgalleriet og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Collagene er komponert av mønstre og strukturer som Aarholt har trykket i tresnitt. Papir med mønster, former og farger er dermed materialet i collagene, som blir limt på bygningsfinerplater og avsluttet med matt lakk. Tore Aarholts komposisjoner er improvisasjoner som vokser fram underveis i prosessen. Kontraster mellom strenge og myke former kan symbolisere det mekaniske og menneskeskapte satt opp mot naturens organiske former.