Skriveworkshop med Kjetil Nordengen

Vil du forløse din egen skriving, få tilbakemelding om egen tekst, kanskje en artist statement eller en prosjektbeskrivelse? Den 22. apr., 10:00 — 15:00 arrangerer Norske Kunsthandverkere Innlandet skriveworkshop med Kjetil Nordengen.

Kjetil Nordengen har mange års erfaring som forlagsredaktør, skribent og anmelder. Han har også studert ved Forfatterstudiet i Bø, og ga i 2020 ut romanen «Kaptein på egen skute» på Cappelen Damm. Det å sette ord på sitt eget kunstnerskap er i en del sammenhenger nødvendig. Det gjelder om du skal skrive søknader, om du skal beskrive en utstilling på galleri, lage en presentasjon av deg selv på en nettside, eller sende ut et presseskriv. Men det å skrive om eget kunstnerskap kan også være en klargjørende prosess for en selv. Hvor kommer du fra? Hvor står du nå? Og hvor skal du?

Workshopen tar utgangspunkt i kursdeltakernes egne tekster, som sendes inn på forhånd til kjetilnordengen@gmail.com (fristen: 12. april). Innsendte tekster kan være artist statement, beskrivelse av et objekt/verk eller en skjønnlitterær tekst i forlengelse av kunstnerskap eller et konkret verk.
I løpet av workshopen, sier Kjetil Nordengen, «Vi leser hverandres tekster, og jobber med å gi og få tilbakemelding på tekst. I workshopen går vi også gjennom eksempler på gode og mindre gode slike tekster, og tar for oss tips og triks for å skrive godt om eget kunstnerskap til de formålene tekstene er ment for.»
Etter workshopen reviderer deltakerne tekstene sine og sender bearbeidet tekst til Kjetil Nordengen (fristen: 29. april). Alle deltakerne får en kort, skriftlig tilbakemelding fra Kjetil.