Salgsutstilling – Inger Karthum

Fra 17. april til 16. mai fyller Inger Karthums verk hele Glasslåven. Utstillingen presenteres i sin helhet her på nettsiden, og kunstsenteret holder åpent torsdager, fredager, lørdager og søndager (bortsett fra 1. mai) i perioden.

Det er mulig å reservere bilder. Ring Glasslåven på 913 46 633 eller send en epost til post@glasslaven.no.

Les mer om Inger Karthum her.

Last ned fullstendig prisliste.

Kunstnersamtale

Inger Karthum i samtale med Monica Celius, fungerende daglig leder ved Glasslåven. Karthum forteller om utvikling og endringer i kunstnerskapet. Hun beskriver teknikk og forklarer hva som er viktig for henne å bringe frem.

Åpning av utstilling

Åpning av utstilling – helt uten gjester, men like fullt med en flott åpningstale av Kari Møyner ved Kulturkontoret i Gran.

Høyloftet

Arbeidene i Høyloftet er Karthums seneste arbeider, og representerer den retningen hun i dag jobber med. Teknikken er en blanding av maleri og collage.

Ta kontakt for forespørsel om et verk

Stallgalleriet

Arbeidene i Stallgalleriet representerer Karthums utvikling som kunstner, fra 2013 og frem til i dag. Her er det kulltegninger, digitale trykk, linotrykk og kombinasjon digitalt trykk og collage.

Ta kontakt for forespørsel om et verk

22. 9 kulltegninger med ramme. Kull. 40x30cm. 2020. Pris 3.500 pr stk

Gesimsen

Arbeidene i trappen og på gesimsen representerer også ulike faser i Karthums kunstnerskap. Fra digitale trykk fra 2005 til nye malerier fra 2020.

Ta kontakt for forespørsel om et verk

Butikken

10 enkeltstående digitrykk, blant annet fire som er en del av samme utsmykningsserie som henger på kommunehuset på Jaren. Disse er nr 6, 7, 8, og 9. Enkelte av trykkene finnes i flere eksemplarer. Ta kontakt ved ønske om flere eksemplarer, eller om et trykk allerede er markert som solgt.

Ta kontakt for forespørsel om et verk