Salgsutstilling – Inger Karthum

Fra 17. april til 16. mai 2021 fylte Inger Karthums verk hele Glasslåven. Utstillingen presenteres i sin helhet her på nettsiden.

Kunstnersamtale

Inger Karthum i samtale med Monica Celius, fungerende daglig leder ved Glasslåven. Karthum forteller om utvikling og endringer i kunstnerskapet. Hun beskriver teknikk og forklarer hva som er viktig for henne å bringe frem.

Åpning av utstilling

Åpning av utstilling – helt uten gjester, men like fullt med en flott åpningstale av Kari Møyner ved Kulturkontoret i Gran.

Høyloftet

Arbeidene i Høyloftet er Karthums seneste arbeider, og representerer den retningen hun i dag jobber med. Teknikken er en blanding av maleri og collage.

Stallgalleriet

Arbeidene i Stallgalleriet representerer Karthums utvikling som kunstner, fra 2013 og frem til i dag. Her er det kulltegninger, digitale trykk, linotrykk og kombinasjon digitalt trykk og collage.

22. 9 kulltegninger med ramme. Kull. 40x30cm. 2020. Pris 3.500 pr stk

Gesimsen

Arbeidene i trappen og på gesimsen representerer også ulike faser i Karthums kunstnerskap. Fra digitale trykk fra 2005 til nye malerier fra 2020.

Butikken

10 enkeltstående digitrykk, blant annet fire som er en del av samme utsmykningsserie som henger på kommunehuset på Jaren. Disse er nr 6, 7, 8, og 9. Enkelte av trykkene finnes i flere eksemplarer.