Glasslåvens logo og visuelle profil har fått en ansiktsløftning.

I samarbeid med designbyrået Parabol Studio, har Glasslåven fornyet sin visuelle profil. Navnet er endret til Glasslåven kunstsenter & atelier, og dette er for å tydeliggjøre en viktig og særegen del av Glasslåven: at profesjonelle kunstnere har sitt faste arbeidssted her – et levende sted hvor det lages kunst og hvor kunstprosjekter utvikles.

Selve logosymbolet er også endret. De to delene av et hus som er litt forskjøvet, kan minne om hvordan en linje brytes når du ser det gjennom glass. De to delene som skaper en viss spenning kan også symbolisere to aspekter ved aktivitetene og utstillingene ved Glasslåven: Her er vi opptatt av å løfte fram både det tradisjonelle og det samtidige. Vi har valgt å beholde grønt som hovedfarge, noe vi mener passer godt her huset ligger i det frodige kulturlandskapet.

Vi er ennå ikke helt i mål med det som skal fornyes, og i løpet av sommeren vil også vår nettside komme i ny drakt.