Involverer og synliggjør de frivillige i kunsten

Kunstner på Glasslåven, Rodrigo Ghattas-Pérez, beskriver seg selv som en «slow-down activist», og han ønsker ikke å ta ta del i kommersielle og tradisjonelle utstillinger. I stedet utforsker han sosiale og institusjonelle strukturer som kan utfordre bestående rammer. For tiden jobber han med prosjektet Ekko-husker (Echo-swing). I prosjektet ønsker Ghattas-Pérez å se på frivillige kvinnedrevne kunstnettverk – deres solidaritet, kollektive omsorg og sosiale verdier. Som en del av prosjektet vil svinghusker bli plassert ut på strategiske punkter i det spektakulære landskapet på Granavollen, og bli steder for meditasjon og refleksjon. Skulpturene vil fremkomme som et resultat av undersøkelser, samfunnsengasjement, workshops og en rekke arrangementer.

Prosjektet fungerer også som en del av forberedelsene til «Frivillighetens år 2022».

Les mer om Rodrigo Ghattas-Pérez her