Håkon Forfod Sønneland

«gode ideer»

Jeg er veldig opptatt av idémaking, og jeg liker å se at noe kommer ut fra ingenting, eller det som startet som en idé. Det er gøy å gjennomføre! Kreative prosesser inspirerer meg veldig. Det kreative har en kraft i seg det er viktig å huske på og ta vare på.

En liten, rolig oase. Dagslys fra et vindu i taket faller inn på bøker i hyller, på et skrivebord. Veggen til høyre innenfor døren fylles helt opp av et stort whiteboard.

Håkon Sønneland ble født i Tromsø, men flyttet sørover og hadde barne- og ungdomsårene sine i Skedsmo. Han hadde sin første jobb som journalist i Romerikes Blad allerede som 14-åring, og har siden jobbet som blant annet featureredaktør i samme avis i mange år. Han flyttet etterhvert til Oslo, fikk to barn og begynte å skrive bøker for barn og unge mennesker. Han beskriver seg selv som en idékunstner, og det med rette. Han sto bak kunstprosjektet «The Limited Edition», hvor han i samarbeid med andre kunstnere laget flere særegne objekter, blant annet en fluesmekker i glass og en bikini av sandpapir. Den siste gjennomførte ideen i dette prosjektet er en ny utgave av Lars Myttings bok «Svøm med den som drukner», der alle ordene i manuset er trykket i alfabetisk rekkefølge.

Mennesker har talent for forskjellige ting. Jeg er god på ideer, og jeg liker å samarbeide med folk som kan andre ting enn meg. Jeg føler meg heldig som har den muligheten.

I 2011 flyttet han og familien til Gran. Her holder han blant annet kurs i kreative prosesser for barn og unge, oftest i samarbeid med Hadeland Kulturskole og Den kulturelle skolesekken, med foto og skriving som uttrykksform, og synes det er viktig å hjelpe unge mennesker med å bevare kreativiteten sin.

Håkon er blant de første kunstnerne som fant et arbeidsrom i Glasslåven. Han har vært her helt siden åpningen og opplever fellesskapet her som inspirerende og godt. Omgivelsene rundt setter han også pris på:

Forskning viser at kreativiteten har gode vilkår når man spaserer i åpne landskap. Jeg forsøker å gå en tur på Granavollen hver dag.