Eystein Hagen

“strekke seg etter det nye og ukjente”

Den ene veggen, over den turkise sofaen, er fylt opp med gitarer i ulike former og farger. På motsatt vegg troner et stort grafittimaleri. Eystein Hagen liker å ha det ryddig og inspirerende rundt seg. På Glasslåven finner han arbeidsro uten stengsler, noe som gir ham kreativt drivstoff. I tillegg får han energi og impulser fra sine kolleger på huset.

Hagen jobber med kunst og kultur i en rekke former, og trives ofte best når grensene blir utflytende eller han befinner seg i ukjent terreng.

– Jeg vil helst ikke repetere noe jeg allerede har referanser til. Jeg søker å finne nye innfallsvinkler – strekke meg etter det ukjente. For eksempel formes og bearbeides en melodi i hodet først, før jeg begynner å skrive teksten.

Han sier at det å se for seg noe som ikke finnes, kommer helt naturlig – som en barnelek.

Hagens bakgrunn fra gård og med dyrehold har gitt ham et behov for ekthet. Enten når han jobber som kokk og driver ved Åstjern, som produsent på en konsert eller et show, eller han skriver dikt og musikk.

– Jeg har alltid hatt et behov for å bygge, lage, skape. En magefølelse eller et innfall er ofte det som fyrer noe i gang, men uansett uttrykksform kan prosessen beskrives som et husbyggeprosjekt: Man starter med en ide og en skisse, for deretter å systematisere og utforme en overordnet plan.