Video-utstillingsåpning

Åpning av utstillingen med Inger Karthum ble helt uten gjester, men like fullt med en flott åpningstale av Kari Møyner ved Kulturkontoret i Gran.